• Narodowe Forum Muzyki (map)
  • 10 plac Wolności
  • Wrocław, Województwo dolnośląskie
  • Poland

Educational Concert for Young Listeners
"F. Chopin - his life and music"